Portal - Stary Sącz
Strona główna
polski
     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach
Wyszukiwarka 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

W szkole podstawowej, do którego uczęszczasz, otrzymasz login i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl

Wybierz zakładkę Jestem uczniem 8 klasy (szkoła podstawowa)

Możesz to uczynić od 25 kwietnia 2019 roku do 10 czerwca 2019 roku. Sprawdź, czy Twoje podstawowe dane osobowe są poprawne. Uzupełnij pozostałe dane.

 

Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i dostarcz je do szkoły pierwszego wyboru.

Masz na to czas w terminie od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019roku do godziny 15:00

Wybierz jak najwięcej oddziałów (w trzech szkołach). Wtedy będziesz w lepszej sytuacji.

¡ Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów.

¡ Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów (na swoim koncie 
w internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone. Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 7 dni. Gdyby po 7 dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty.

 

¡Po otrzymaniu świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ze szkoły, zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoją szkołe podstawową. Następnie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. dostarcz dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu) do szkoły pierwszego wyboru.

¡ Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgłoś się natychmiast do swojej szkoły.

 

Dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru, znajdziesz informację do którego oddziału się zakwalifikowałeś. Dodatkowo możesz uzyskać informację przez aplikację mobilną elo.

 

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 Możesz to zrobić do 9 lipca 2019r. do godziny 15:00

¡ Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie do 9 lipca 2019 r. do godziny 15:00, oznacza to rezygnację 
z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Dnia 10 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 wszystkie szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów.

 

¡ Aktualizacja danych od 11 lipca do 23 sierpnia 2019 roku.

 

malopolska.edu.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Anna Gorczowska